Obsah

Rozpočty obce

Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti 2017

Plán nákladů a výnosů HČ byl schválen na jendání OZ dne 21. 12. 2016.