Obsah

Dotace z rozpočtu obce na rok 2021

Výzva k podávání  žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu obce v roce 2021 vč. Programu a všech příloh je uveřejněna i  na úřední desce obce www.hvozdany.cz

Zde ke stažení:

Vyhlášení výzvy (313.44 kB)

Program pro poskytování dotací 2021 (1.55 MB)

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace (52.36 kB)

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva (50.87 kB)

Příloha č. 3 - Finanční vypořádání dotace (50.88 kB)

Dotace z rozpočtu obce na rok 2020

Výzva k podávání  žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu obce v roce 2020 vč. Programu a všech příloh je uveřejněna i  na úřední desce obce www.hvozdany.cz

Zde ke stažení:

Vyhlášení výzvy

Program pro poskytování dotací

Příloha č.1 - Žádost o poskytnutí dotace

Příloha č. 2 -Veřejnoprávní smlouva

Příloha č. 3 - Finanční vypořádání dotace