Obsah

 Dotace z rozpočtu obce na rok 2018

VÝZVA PROGRAM 2018

PROGRAM 2018

Přiloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva

Příloha č. 3 - Finanční vypořádání dotace za rok 2018

 

Dotace z rozpočtu obce na rok 2019

Výzva k podávání  žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu obce v roce 2019 vč. Programu a všech příloh je uveřejněna i  na úřední desce obce www.hvozdany.cz

Zde ke stažení:

VÝZVA PROGRAM 2019

PROGRAM 2019

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva

Příloha č. 3 - Finanční vypořádání dotace za rok 2019

 

Dotace z rozpočtu obce na rok 2020

Výzva k podávání  žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu obce v roce 2020 vč. Programu a všech příloh je uveřejněna i  na úřední desce obce www.hvozdany.cz

Zde ke stažení:

Vyhlášení výzvy

Program pro poskytování dotací

Příloha č.1 - Žádost o poskytnutí dotace

Příloha č. 2 -Veřejnoprávní smlouva

Příloha č. 3 - Finanční vypořádání dotace