Obsah

Dotace z rozpočtu obce

Výzva k podávání  žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu obce v roce 2017 vč. Programu a všech příloh je uveřejněna na úřední desce obce. www.hvozdany.cz