Obsah

REALIZOVANÉ PROJEKTY

 

Územní studie veřejného prostranství Hvožďany, Vacíkov

 


irop

Klubové centrum zázemí pro sociální služby

Registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008096

Výše dotace  2.706.837,- Kč

Doba realizace  16.2.2017 - 31.5.2019

Slavnostní otevření zázemí dne 7.5.2019 - video z otevření zázemí

Klubové centrum v obci Hvožďany je využíváno pro rodiny s dětmi, ale i pro další cílové skupiny. Veřejnost využít tento prostor pro setkání s Charitou Příbram, která zde v otevírací době poskytuje sociální poradenství.
Rekonstrukce budovy je podpořena z Výzvy Místní akční skupiny Podbrdsko.

budova Hv Hv Hv