Obsah

Rozpočty obce

Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti 2017

Plán nákladů a výnosů HČ byl schválen na jendání OZ dne 21. 12. 2016.

 

Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti na rok 2018

Plán nákladů a výnosů HČ byl schválen na jednání OZ dne 20.12.2017.

 

Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti na rok 2019

Plán nákladů a výnosů HČ byl schválen na jednání OZ dne 19.12.2018.

 

Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti na rok 2020

Plán nákladů a výnosů HČ byl schválen na jednání OZ dne 18.12.2019.

 

Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti na rok 2021

Plán nákladů a výnosů HČ byl schválen na jendání OZ dne 16.12.2020.