Obsah

Smlouvy

Rozšířené hledání
Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
06.05.2019

Pořízení nového dopravního automobilu pro JPO III

Kupní smlouva

883 058,00 CZK Osmsetosmdesáttřitisícpadesátosmkč

Obec Hvožďany

TECHSPORT,s.r.o.

03.05.2019

Zhotovení stavebních prací "Klubové centrum Hvožďany zázemí pro sociální služby"

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

2 312 368,42 CZK DvamilionytřistadvanácttisíctřistašedesátosmKččtyřicetdvahaléřů

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

03.05.2019

Klubové centrum Hvožďany zázemí pro sociální služby

Smlouva o dílo

2 663 644,18 CZK DvamilionyšestsetšedesáttřišestsetčtyřicetčtyřiKčosmnásthaléřů

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

26.03.2019

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.3.2019

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Neuvedeno

Farma BORVILL,s.r.o.

Obec Hvožďany

26.03.2019

Smlouva o dílo ze dne 18.3.2019

1

1 403 581,00 CZK Jeden milion čtyřistatřitisíc pětsetosmdesátjedna Kč

Farma BORVILL,s.r.o.

Obec Hvožďany

21.12.2018

Na zhotovení stavebních prací

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

1 000 857,73 CZK

ZNAKON, a.s.

Obec Hvožďany

21.12.2018

Na zhotovení stavebních prací

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

0,--

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

26.11.2018

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Dodatek č. 2

0,00

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

26.11.2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Dodatek č. 1

0,00

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

28.06.2018

Smlouva o dílo

1

2 162 851,00 CZK Dvamilionyjednostošedasátdvatisícosmsetpadesát

Radek Šimsa

Obec Hvožďany

31.05.2018

Kupní smlouva

1

1 330 395,00 CZK Jedenmiliontřistatřicettisíctřistadevevadesátpět

ELKOPLAST CZ s.r.o.

Obec Hvožďany

14.05.2018

Hvožďany - oprava kapličky Javory

čj.:399/2018

205 821,00 CZK dvěstěpěttisícosmesetdvacetjedna korunčeských

Miloš Kvapil

Obec Hvožďany

14.05.2018

Statické zajištění špejcharu - pravá část střechy

č.j.398/2018

1 135 668,91 CZK jedenmilionjednostotřicetpěttiícšestsetšedesátosmcelých, devadesátjednakorunčeských

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

14.05.2018

Zázemí pro multifunkční hřiště Hvožďany

9/2018/1010-18-000

2 539 778,24 CZK dvamilionypětsettřietdevěttisícsedmsetsedmdesátosmcelých a dvacetčtyři haléřů korunčeských

ZNAKON, a.s.

Obec Hvožďany

21.03.2018

Hvožďany - oprava hasičské zbrojnice

1

677 687,10 CZK

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

05.02.2018

Smlouva o dílo

1/2018/400-18

9 043 544,37 CZK Devět milionů čtyřicet tři tisíc pět set čtyřicet čtyři korun třicet sedm haléřů

ZNAKON, a.s.

Obec Hvožďany

13.12.2017

Kupní smlouva

1

523 189,48 CZK pětsetdvacettřitisícjednostoosmdesátdevět korunčeských

ZV AGRO, s,r,o,

Obec Hvožďany

06.09.2017

Obnova rybníka Kalisťák

1

2 593 406,00 CZK dvamilinonypětsetdevadesáttřitisícčtyřistašest kč

Stavby rybníků s.r.o.

Obec Hvožďany

13.08.2017

Dodatek ke smlouve o dílo č. 1

1

1 741 942,00 CZK jedenmilionsedmsetčtyřicetjedentisích devětsečtyřicetdva

Greenman s.r.o.

Obec Hvožďany

24.07.2017

Lesní cesta Pod Javory

SoD

1 741 942,00 CZK jedenmilionsedmsetčtyřicetjednatisícdevětsetčtyřicetdva korun českých

Greenman s.r.o.

Obec Hvožďany

06.06.2017

Oprava kapličky - Vacíkov, parc. st. č. 69

Smlouva o dílo

520 638,57 CZK

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

22.05.2017

Tvrz - Hvožďany - statické zajištění budovy špejcharu, střech - levá část

Smlouva o dílo č. 0117

1 166 585,94 CZK

Pavel Mucha

Obec Hvožďany

05.04.2016

Hvožďany - statické zajištění špejcharu

Smlouva o dílo

723 026,00 CZK

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

Dětské hřiště v obci Hvožďany

SOD

629 500,00 CZK

Bonita Group Service s. r.o.

Obec Hvožďany

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Stránka:

  • 1