Obsah

Smlouvy

Rozšířené hledání
Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
29.09.2022

Obecní úřad - oprava střechy

Smlouva o dílo

727 343,61 CZK SedmsetdvacetsedmtisíctřistačtyřicettřiKčšedesátjednahaléřů

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

26.09.2022

ZŠ Hvožďany - tělocvična a zázemí tělocvičny

Smlouva o dílo

2 048 552,00 CZK DvamilionyčtyřicetosmtisícpětsetpadesátdvaKč

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

26.09.2022

Stavební úpravy obecního úřadu ve Hvožďanech

Dodatek ke smlouvě o dílo č.2 ze dne 15.9.2021

Neuvedeno

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

16.09.2022

Smlouva o dílo - "Leletice obnova výklenkové kapličky"

Smlouva o dílo

186 052,00 CZK

Petr Kmůcha

Obec Hvožďany

24.06.2022

Stavební úpravy obecního úřadu ve Hvožďanech

Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 15.9.2021

361 018,54 CZK

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

29.04.2022

Na zhotovení staveních prací -

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.9.2020

228 338,66 CZK Dvamilionyjednostošedasátdvatisícosmsetpadesát

Radek Šimsa

Obec Hvožďany

03.01.2022

Smlouva o dílo - "Zázemí pro multifunkční hřiště

Smlouva o dílo

3 312 494,04 CZK Třimilionytřistadvanácttisícčtyřistadevadesátčtyři Kč 04

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

01.10.2021

Stavební úpravy obecního úřadu ve Hvožďanech

Smlouva o dílo

5 767 557,00 CZK Pětmiliónůsedmsetšedesátsedmtisícpětsetpadesát sedm Kč

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

01.09.2021

Kulturní dům Leletice - oprava hygienického zázemí

Smlouva o dílo

888 256,00 CZK Osmsetosmdesáttisícdvěstěpadesátšestkč

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

11.08.2021

Kupní smlouva

č.1

7 645 990,00 CZK Sedmmilionůšestsetčtyřicetpětdevětsetdevadesátkorun

Obec Hvožďany

THT Polička, s.r.o.

27.05.2021

Na zhotovení stavebních prací - "Obnova Pacholeckého rybníka

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 27.1.2020

Neuvedeno

LUBOŠ ROM

Obec Hvožďany

27.04.2021

Obnova špejcharu ve Hvožďanech -fasáda, okna, dveře

Smlouva o dílo

663 789,64 CZK Šestsetšedesáttřitisícsedmsetosmdesátdvevět Kč šedesátčtyřihaléřů

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

08.04.2021

Na zhotovení staveních prací - "Obnova Pacholeckého rybníka

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze den 27.1.2020

Neuvedeno

LUBOŠ ROM

Obec Hvožďany

11.02.2021

Smlouva o dílo - "Posílení zdrojů pitné vody vodovodu Hvožďany, okres Příbram, č.projektu 02172011."

1

3 702 992,00 CZK třimilonysedmsetdvatisícdevětsetdevadesátdvě

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.

Obec Hvožďany

11.11.2020

Na zhotovení stavebních prací

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.1.2020

130 196,03 CZK Jedenostotřicet tisíc jednostodevadesátšest nulatři

LUBOŠ ROM

Obec Hvožďany

02.11.2020

Obnova špejcharu ve Hvožďanech - hygienické zázemí

Smouva o dílo č. 810/2020

2 417 781,00 CZK DvamilionyčtyřistasedmnácttisícsedmsetosmdesátjednaKč

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

08.10.2020

Obnova špejcharu ve Hvožďanech

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

134 601,47 CZK Jednosto stořicetčtyři šestsetjednaKč čtyřicetsedmh

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

25.09.2020

Hvožďany - street- workoutové hřiště pro veřejnost

Smlouva o dílo

975 454,81 CZK

WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.

Obec Hvožďany

25.09.2020

Hvožďany - hřbitov

Smlouva o dílo

815 523,96 CZK

Radek Šimsa

Obec Hvožďany

25.09.2020

Hvožďany - oprava MK ke hřbitovu

Smlouva o dílo

2 112 033,00 CZK

Radek Šimsa

Obec Hvožďany

14.09.2020

Na zhotovení stavebních prací "Hvožďany - rekonstrukce zázemí a interiéru kulturního domu"

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Hvožďany - rekons

1 330 554,00 CZK

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

03.08.2020

Na zhotovení stavebních prací "Obnova špejcharu ve Hvožďanech

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

5 601 347,48 CZK Pětmilionůšestsetjednatisíctřistačtyřicetsedmkorunčtyřicetosmhaléřů

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

30.03.2020

Hvožďany - rekonstrukce zázemí a interiéru kulturního domu

Smlouva o dílo čj.250/2020

1 330 554,00 CZK Jeden milion třistařicet tisíc pětsetpadesátčtyři Kč

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

29.01.2020

Hvožďany - Obnova Pacholeckého rybníka "

Smlouva o dílo č. 2020/1

3 812 060,00 CZK TřimilionyosmsetdvanácttisícšedesátKč

LUBOŠ ROM

Obec Hvožďany

22.10.2019

Obnova Špejcharu ve Hvožďanech

Smlouva o dílo

5 601 347,48 CZK Pětmilionůšestsetjednatisíctřistačtyřicetsedmkorunčtyřicetosmhaléřů

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Stránka: