Obsah

Smlouvy

Rozšířené hledání
Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
26.03.2019

Smlouva o dílo ze dne 18.3.2019

1

1 403 581,00 CZK Jeden milion čtyřistatřitisíc pětsetosmdesátjedna Kč

Farma BORVILL,s.r.o.

Obec Hvožďany

21.12.2018

Na zhotovení stavebních prací

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

1 000 857,73 CZK

ZNAKON, a.s.

Obec Hvožďany

21.12.2018

Na zhotovení stavebních prací

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

0,--

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

26.11.2018

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Dodatek č. 2

0,00

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

26.11.2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Dodatek č. 1

0,00

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

28.06.2018

Smlouva o dílo

1

2 162 851,00 CZK Dvamilionyjednostošedasátdvatisícosmsetpadesát

Radek Šimsa

Obec Hvožďany

31.05.2018

Kupní smlouva

1

1 330 395,00 CZK Jedenmiliontřistatřicettisíctřistadevevadesátpět

ELKOPLAST CZ s.r.o.

Obec Hvožďany

14.05.2018

Hvožďany - oprava kapličky Javory

čj.:399/2018

205 821,00 CZK dvěstěpěttisícosmesetdvacetjedna korunčeských

Miloš Kvapil

Obec Hvožďany

14.05.2018

Statické zajištění špejcharu - pravá část střechy

č.j.398/2018

1 135 668,91 CZK jedenmilionjednostotřicetpěttiícšestsetšedesátosmcelých, devadesátjednakorunčeských

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

14.05.2018

Zázemí pro multifunkční hřiště Hvožďany

9/2018/1010-18-000

2 539 778,24 CZK dvamilionypětsettřietdevěttisícsedmsetsedmdesátosmcelých a dvacetčtyři haléřů korunčeských

ZNAKON, a.s.

Obec Hvožďany

21.03.2018

Hvožďany - oprava hasičské zbrojnice

1

677 687,10 CZK

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

05.02.2018

Smlouva o dílo

1/2018/400-18

9 043 544,37 CZK Devět milionů čtyřicet tři tisíc pět set čtyřicet čtyři korun třicet sedm haléřů

ZNAKON, a.s.

Obec Hvožďany

13.12.2017

Kupní smlouva

1

523 189,48 CZK pětsetdvacettřitisícjednostoosmdesátdevět korunčeských

ZV AGRO, s,r,o,

Obec Hvožďany

06.09.2017

Obnova rybníka Kalisťák

1

2 593 406,00 CZK dvamilinonypětsetdevadesáttřitisícčtyřistašest kč

Stavby rybníků s.r.o.

Obec Hvožďany

13.08.2017

Dodatek ke smlouve o dílo č. 1

1

1 741 942,00 CZK jedenmilionsedmsetčtyřicetjedentisích devětsečtyřicetdva

Greenman s.r.o.

Obec Hvožďany

24.07.2017

Lesní cesta Pod Javory

SoD

1 741 942,00 CZK jedenmilionsedmsetčtyřicetjednatisícdevětsetčtyřicetdva korun českých

Greenman s.r.o.

Obec Hvožďany

06.06.2017

Oprava kapličky - Vacíkov, parc. st. č. 69

Smlouva o dílo

520 638,57 CZK

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

22.05.2017

Tvrz - Hvožďany - statické zajištění budovy špejcharu, střech - levá část

Smlouva o dílo č. 0117

1 166 585,94 CZK

Pavel Mucha

Obec Hvožďany

05.04.2016

Hvožďany - statické zajištění špejcharu

Smlouva o dílo

723 026,00 CZK

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

Dětské hřiště v obci Hvožďany

SOD

629 500,00 CZK

Bonita Group Service s. r.o.

Obec Hvožďany

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Stránka: