Obsah

Smlouvy

Rozšířené hledání
Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
25.09.2020

Hvožďany - street- workoutové hřiště pro veřejnost

Smlouva o dílo

975 454,81 CZK

WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.

Obec Hvožďany

25.09.2020

Hvožďany - hřbitov

Smlouva o dílo

815 523,96 CZK

Radek Šimsa

Obec Hvožďany

25.09.2020

Hvožďany - oprava MK ke hřbitovu

Smlouva o dílo

2 112 033,00 CZK

Radek Šimsa

Obec Hvožďany

14.09.2020

Na zhotovení stavebních prací "Hvožďany - rekonstrukce zázemí a interiéru kulturního domu"

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Hvožďany - rekons

1 330 554,00 CZK

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

03.08.2020

Na zhotovení stavebních prací "Obnova špejcharu ve Hvožďanech

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

5 601 347,48 CZK Pětmilionůšestsetjednatisíctřistačtyřicetsedmkorunčtyřicetosmhaléřů

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

30.03.2020

Hvožďany - rekonstrukce zázemí a interiéru kulturního domu

Smlouva o dílo čj.250/2020

1 330 554,00 CZK Jeden milion třistařicet tisíc pětsetpadesátčtyři Kč

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

29.01.2020

Hvožďany - Obnova Pacholeckého rybníka "

Smlouva o dílo č. 2020/1

3 812 060,00 CZK TřimilionyosmsetdvanácttisícšedesátKč

LUBOŠ ROM

Obec Hvožďany

22.10.2019

Obnova Špejcharu ve Hvožďanech

Smlouva o dílo

5 601 347,48 CZK Pětmilionůšestsetjednatisíctřistačtyřicetsedmkorunčtyřicetosmhaléřů

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

06.05.2019

Pořízení nového dopravního automobilu pro JPO III

Kupní smlouva

883 058,00 CZK Osmsetosmdesáttřitisícpadesátosmkč

Obec Hvožďany

TECHSPORT,s.r.o.

03.05.2019

Zhotovení stavebních prací "Klubové centrum Hvožďany zázemí pro sociální služby"

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

2 312 368,42 CZK DvamilionytřistadvanácttisíctřistašedesátosmKččtyřicetdvahaléřů

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

03.05.2019

Klubové centrum Hvožďany zázemí pro sociální služby

Smlouva o dílo

2 663 644,18 CZK DvamilionyšestsetšedesáttřišestsetčtyřicetčtyřiKčosmnásthaléřů

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

26.03.2019

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.3.2019

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Neuvedeno

Farma BORVILL,s.r.o.

Obec Hvožďany

26.03.2019

Smlouva o dílo ze dne 18.3.2019

1

1 403 581,00 CZK Jeden milion čtyřistatřitisíc pětsetosmdesátjedna Kč

Farma BORVILL,s.r.o.

Obec Hvožďany

21.12.2018

Na zhotovení stavebních prací

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

1 000 857,73 CZK

ZNAKON, a.s.

Obec Hvožďany

21.12.2018

Na zhotovení stavebních prací

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

0,--

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

26.11.2018

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Dodatek č. 2

0,00

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

26.11.2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Dodatek č. 1

0,00

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

28.06.2018

Smlouva o dílo

1

2 162 851,00 CZK Dvamilionyjednostošedasátdvatisícosmsetpadesát

Radek Šimsa

Obec Hvožďany

31.05.2018

Kupní smlouva

1

1 330 395,00 CZK Jedenmiliontřistatřicettisíctřistadevevadesátpět

ELKOPLAST CZ s.r.o.

Obec Hvožďany

14.05.2018

Hvožďany - oprava kapličky Javory

čj.:399/2018

205 821,00 CZK dvěstěpěttisícosmesetdvacetjedna korunčeských

Miloš Kvapil

Obec Hvožďany

14.05.2018

Statické zajištění špejcharu - pravá část střechy

č.j.398/2018

1 135 668,91 CZK jedenmilionjednostotřicetpěttiícšestsetšedesátosmcelých, devadesátjednakorunčeských

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

14.05.2018

Zázemí pro multifunkční hřiště Hvožďany

9/2018/1010-18-000

2 539 778,24 CZK dvamilionypětsettřietdevěttisícsedmsetsedmdesátosmcelých a dvacetčtyři haléřů korunčeských

ZNAKON, a.s.

Obec Hvožďany

21.03.2018

Hvožďany - oprava hasičské zbrojnice

1

677 687,10 CZK

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

05.02.2018

Smlouva o dílo

1/2018/400-18

9 043 544,37 CZK Devět milionů čtyřicet tři tisíc pět set čtyřicet čtyři korun třicet sedm haléřů

ZNAKON, a.s.

Obec Hvožďany

13.12.2017

Kupní smlouva

1

523 189,48 CZK pětsetdvacettřitisícjednostoosmdesátdevět korunčeských

ZV AGRO, s,r,o,

Obec Hvožďany

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Stránka: