Obsah

Smlouvy

Rozšířené hledání
Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
06.09.2017

Obnova rybníka Kalisťák

1

2 593 406,00 CZK dvamilinonypětsetdevadesáttřitisícčtyřistašest kč

Stavby rybníků s.r.o.

Obec Hvožďany

13.08.2017

Dodatek ke smlouve o dílo č. 1

1

1 741 942,00 CZK jedenmilionsedmsetčtyřicetjedentisích devětsečtyřicetdva

Greenman s.r.o.

Obec Hvožďany

24.07.2017

Lesní cesta Pod Javory

SoD

1 741 942,00 CZK jedenmilionsedmsetčtyřicetjednatisícdevětsetčtyřicetdva korun českých

Greenman s.r.o.

Obec Hvožďany

06.06.2017

Oprava kapličky - Vacíkov, parc. st. č. 69

Smlouva o dílo

520 638,57 CZK

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

22.05.2017

Tvrz - Hvožďany - statické zajištění budovy špejcharu, střech - levá část

Smlouva o dílo č. 0117

1 166 585,94 CZK

Pavel Mucha

Obec Hvožďany

05.04.2016

Hvožďany - statické zajištění špejcharu

Smlouva o dílo

723 026,00 CZK

STAFIS-KT s.r.o.

Obec Hvožďany

Dětské hřiště v obci Hvožďany

SOD

629 500,00 CZK

Bonita Group Service s. r.o.

Obec Hvožďany

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Stránka: