Obsah

Obecně závazné vyhlášky :

Účinné od 1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce č. 01/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce č. 02/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce č. 03/2019 o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška obce č. 04/2019 o místním poplatku z pobytu