Obsah

KORONAVIRUS COVID -19 - informace pátek 13. 3. 2020

Typ: ostatní
Vážení občané!
Vláda ČR vyhlásila dne 12. března 2020 od 14.00 hodin stav nouze na celém území České republiky v souvislosti s řízením koronaviru COVID-19.
Opatření se neustále aktualizují, přesto Vám zde vypíši nařízení a opatření, která bezprostředně ovlivňují náš denní režim a běžný život. Zároveň přikládám link na internetové stránky Ministerstva zdravotnictví, kde jsou informace a opatření pravidelně aktualizovány:
https://koronavirus.mzcr.cz/
Vláda I. zakazuje:
1. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby,
2. s účinností ode dne 13. března 2020 od 20:00 hod. přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 hod. a 6:00 hod. v provozovnách stravovacích služeb
3. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
4. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie;
Pozn.: Plné znění Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření naleznete ve Sbírce zákonů na webových stránkách: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/


Další platná a přijatá opatření:
• Přerušení výuky na Základní škole ve Hvožďanech, včetně výuky v Základní umělecké škole
• Mateřská škola ve Hvožďanech zůstává v provozu
Do odvolání je celodenně uzavřeno:
• Klubové centrum ve Hvožďanech,
• hasičské kluby na Mýtech a v Leleticích
• Pohostinství KD Hvožďany (po dohodě s provozovatelem) od soboty 14.3. do 24. 3. 2020
Od pondělí 16. 3. dochází k omezení úředních hodin na Obecním úřadě pro veřejnost a to
pondělí a středa 7.00 – 17.00 hodin. V ostatních dnech žádáme občany, aby využili telefonického (318 696 227, 724 705 685) nebo emailového spojení (obec@hvozdany.cz, podatelna@hvozdany.cz) a max. omezili návštěvy na obecním úřadě.

Prosíme občany, aby sledovali webové stránky obce www.hvozdany.cz/aktuality, úřední desku, informační vývěsky v jednotlivých obcích.

Vážení spoluobčané,
rozhodně není důvod k panice, ale prosím o zodpovědný přístup každého z nás k těmto vydaným opatřením.

Děkuji

Markéta Balková, starostka obce

INFORMACE PRO OBČANY


Vytvořeno: 13. 3. 2020
Poslední aktualizace: 16. 3. 2020 08:27
Autor: Správce Webu