Menu
Obec Hvožďany
Hvožďany
okres Příbram

Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.

Informace o obci

Hvožďany

Byl to pravděpodobně bývalý brdský pralesní hvozd, který dal jméno naší obci, neboť podle jazykovědců jsou Hvožďany vsí lidí žijících ve, nebo u hvozdu. 

Obec Hvožďany leží na úpatí jihozápadních Brd v nadmořské výšce 533 m. Poloha Hvožďan na trojmezí krajů Středočeského, Plzeňského a Jihočeského měla vždy vliv na jejich správní začlenění. Historicky byly součástí Prácheňského kraje, poté do roku 1960 byly součástí okresu Blatná v Plzeňském kraji a v současnosti příslušíme do Středočeského kraje jako jedna z jeho nejvzdálenějších vesnic. Správní území obce o rozloze 49,73 km2 řadí Hvožďany mezi největší správní území na Příbramsku. V současnosti zde žije 762 trvale hlášených obyvatel. Na Příbramsku tak patřím mezi obce s nejmenší hustotou zalidnění na Příbramsku. Samotné Hvožďany tvoří přirozenou "střediskovou obec", a to nejen pro vlastní místní části, ale i pro vesnice jako je Tisov či Březí ze sousedního Jihočeského kraje.

Od  ledna 1996   obec užívá obecní symboly - znak a vlajku, které  byly uděleny Poslaneckou  sněmovnou   Parlamentu ČR.

První písemnou zmínku o Hvožďanech nalezneme v rukopisném spisku nazvaném: "REGISTRA DECIMARUM PAPULIUM" neboli "Registra desátků papežských z diecéze pražské". V něm je uvedeno, že papežské desátky hvožďanské fary v roce 1352 činily 10 grošů. S velkou jistotou lze předpokládat, že ves Hvožďany vznikla o několik století dříve. Již ve středověku stál ve vsi gotický kostel sv. Prokopa a  vodní tvrz. Od roku 1408 drželi ves páni z Třemšína a od roku 1474 získali ves postupně rytířské rody Vydunů z Obytec, Koupských z Břízy, Koců z Dobrše a Vitanovských z Vlčkovic. Kolem roku 1500 byla stará tvrz opuštěna a při jihozápadním okraji obce založena tvrz nová a spolu s poplužním dvorem je poprvé připomínána v roce  1542.  V roce 1666 se ves stala součástí rozsáhlého lnářského panství. Jeho součástí byl zdejší poplužní dvůr až do roku 1924, kdy byl  zcela rozparcelován a rozprodán drobným zemědělcům.

Nejcennější stavební památkou ve Hvožďanech je gotický kostel Navštívení Panny Marie a sv. Prokopa  ze 14. stol.  Zajímavostí hvožďanského kostela je umístění zvonice, která stojí vedle něho a byla postavena až roku 1691. Hvožďany leží na staré křižovatce formanských cest ze Lnář do Rožmitálu a z Nepomuku do Březnice. S farním kostelem a později i školou se staly přirozenou spádovou obcí pro okolní vesnice.

kostel

Mezi největší zajímavosti v našich místních částech patří lovecký zámeček hraběte Pálfyho ve Vacíkově, Arcibiskupský zámeček - bývalé  letní sídlo pražského arcibiskupa v Roželově, Pozdyňská kapličkaVacíkovská kaple. 

Jsme členy

Zajímavosti