Obsah

Vážení spoluobčané,                                                                                                     

situace s COVID-19 je opravdu vážná a čekají nás náročné týdny.

Velmi prosím o zodpovědný přístup každého z nás k těmto vydaným nařízením a opatřením, tak abychom tuto situaci bezpečně zvládli.

Markéta Balková, starostka obce   

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19:

Omezení pohybu

 • platí zákaz vycházení od 23:00 do 4:59

výjimku mají

 • lidé, kteří cestují z a do zaměstnání
 • lidé, kteří cestují v rámci zaměstnání 
 • lidé, kteří cestují kvůli neodkladné záležitosti z důvodu ochrany zdraví či majetku
 • je dovoleno venčit psy do vzdálenosti 500 metrů od bydliště

V době od 5:00 až 20:59 platí dosavadní pravidla, tedy pohyb je možný pouze ze stanovených důvodů, kromě cesta do zaměstnání je také možno jít či jet nakoupit, k lékaři, cestovat za rodinnými příslušníky, vyjít či vyjet do parku či do přírody

Omezení prodeje

 • Obchody musí od 21:00 mít zavřeno
 • Obchody musí mít zavřeno v neděli

výjimky

 • otevřeny mohou být čerpací stanice, prodejny na letištích či nádražích, lékárny
 • restaurace mohou dál prodávat přes okénko do 20:00

ROUŠKY a ochranné prostředky dýchacích cest

 • Od 21. října platí povinnost nosit roušky či jinou ochranu dýchacích cest na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Povinnost nosit roušky se od stejného data zavádí v motorových vozidlech s výjimkou situace, kdy se ve vozidle nachází pouze členové jedné domácnosti.
 • I nadále platí nosit roušky ve vnitřních prostorách budov mimo bydliště, či místo ubytování. Dále je lidé musí mít ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách veřejné dopravy.

 

 • ZÁKAZ PITÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ na veřejně přístupných místech.

 

 • ZÁKAZ PŘÍTOMNOSTI VEŘEJNOSTI v provozovnách stravovacích služeb (vyjma zaměstnaneckého stravování) - výdej z okénka je možný.

 

 • V obchodních centrech, prodejnách a provozovnách služeb povolen vstup a pobyt pro skupiny max. o dvou osobách.


ÚŘEDNÍ HODINY NA OBECNÍM ÚŘADĚ

V souvislosti s Usnesením Vlády ČR  do 12. 12. 2020  dochází k omezení  úředních hodin na Obecním úřadě pro veřejnost  a to následovně: pondělí 7.00 – 12.00 hodin, středa   12:00 – 17:00 hodin

Žádáme občany, aby své záležitosti přednostně  vyřizovali telefonicky nebo elektronicky (e-mailem, datovou schránkou) a  úřad navštěvovali pouze v neodkladných záležitostech.

V ostatních dnech mohou občané využít  telefonického spojení  (318 696 227, 724 705 685 – popř. i SMS)  nebo emailového spojení (obec@hvozdany.cz, podatelna@hvozdany.cz)

OBECNÍ KNIHOVNA JE UZAVŘENA 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Omezení provozu škol bylo od 14. října 2020 nahrazeno jejich uzavřením pro osobní výuku. O středy 18. 11 probíhá výuka žáků 1., 2. a 3. ročníků (spojená třída). Otatní ročníky distanční výuka. VÍCE INFORMACÍ: www.zsmshvozdany.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA HVOŽĎANY  - v provozu od středy 18. 11. 2020.   Aktuální informace:www.zsmshvozdany.cz

 

Od 22. října 2020 od 6 hodin platí omezení volného pohybu s výjimkami, umožněné jsou pouze:
 

 • cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 • nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými,
 • cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
 • cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 • cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
 • cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 • výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění
  • bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  • ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
  • individuální duchovní péče a služby,
  • veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  • veterinární péče,
 • cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
 • cesty za účelem vycestování z České republiky,
 • účast na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
 • cesty zpět do místa svého bydliště.

Od 22. října 2020 od 6 hodin by pohyb na veřejně přístupných místech měly osoby omezit na dobu nezbytně nutnou, stejně tak kontakty s jinými osobami;
na veřejně přístupných místech mohou společně pobývat maximálně 6 osoby,
více osob může být v případě, že se jedná o:

 • členy domácnosti,
 • zaměstnance vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele,
 • osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 • osoby, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 • děti, žáky a studenty při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních.


 

REZERVACE MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -  nyní není  k dispozici /hřiště je uzavřeno od 15. 11 - 15. 3. 2021/

 

 

Vítejte na Hvožďansku -  v kraji pod Třemšínem!

 

 Obec Hvožďany leží na úpatí jihozápadních Brd v nadmořské výšce 533 m.n.m. Poloha Hvožďan na trojmezí krajů   Středočeského,   Plzeňského a Jihočeského měla vždy vliv na jejich správní začlenění. Historicky byly součástí   Prácheňského kraje, poté do roku   1960 byly součástí okresu Blatná v Plzeňském kraji a v současnosti příslušíme   do Středočeského kraje jako jedna z jeho   nejvzdálenějších vesnic. Byl to pravděpodobně bývalý brdský pralesní   hvozd, který dal jméno naší obci, neboť podle jazykovědců jsou   Hvožďany vsí lidí žijících ve, nebo u hvozdu. 

předání zlaté stuhy

Vesnice roku

Hvožďany  se v roce 2017 staly Vesnicí Středočeského kraje a jsou držiteli "Zlaté stuhy".

 


 

 

 

22.11.2020

MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERT NAVŠTÍVÍ NAŠE VESNIČKY

To, že je letos všechno jiné, si už pomalu zvykáme, ale kolem Vánoc si to asi uvědomíme nejvíc.. I období Adventu bude jiné, žádné akce a společná setkání nebudou…. ale představte si, že i přes vládní opatření a nouzový stav se rozhodl Mikuláš, čert a anděl, že navštíví vesničky na Hvožďansku. Nebude to však při klasických besídkách tak, jak jsme zvyklí, ale projde obcemi a děti s rodiči za ním mohou přijít ven. Mikuláš bude mít pro děti určitě i nadílku. Mikuláš si naplánoval návštěvu v sobotu 5. 12. následovně: 16:00 Vacíkov - u kapličky, 16:30 hodin Mýta u tenisových kurtů a od 17:00 hodin do 18:00 hodin projde Hvoždany z návsi k bytovkách a zpět. Pokud se rodiče a děti chtějí s Mikulášem potkat, prosím dejte vědět telefonicky nebo SMSku: 724705685 nebo na email: starosta@hvozdanycz nejpozději do 3. 12. 2020. Setkání s Mikulášem bude probíhat v souladu s platnými opatřeními.

Detail

22.11.2020

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU VE HVOŽĎANECH

První adventní neděli 29. 11. 2020 se tradičně rozsvítí vánoční strom a obecní betlém na návsi ve Hvožďanech. Vzhledem k platným vládním opatřením a nouzovému stavu bez doprovodného programu. V době od 17:00 hodin do 19:00 hodin budou hrát na návsi koledy a bude zde vystaven i obecní adventní věnec se zapálenou první adventní svící. Prosíme občany, aby se na návsi neshlukovali do skupin nad 6 osob.

Detail

22.11.2020

Silnice II/191 na Rožmitál je již průjezdná

Od soboty 21. 11. 2020 je již průjezdná silnice II/191 obousměrně na trase Rožmitál pod Třemšínem - Roželov po kompletní rekonstrukci povrchu v celém úseku komunikace v délce 7 km.

Detail

08.11.2020

Maškarní bál

Maškarní bál

15. 2. 2020

Detail

31.10.2019

Halloweenský večer v Klubovém centru

Halloweenský večer v Klubovém centru

Halloweenský večer v Klubovém centru Hvožďany, 31. 10. 2019

Detail

11.08.2019

Pouť na Třemšín

Pouť na Třemšín

Pouť na Třemšín 11. 8. 2019

Detail

Kontakt:

 
OBECNÍ ÚŘAD Tel.  318 696 227  
Hvožďany čp. 80 e-mail: obec@hvozdany.cz
262 44 Hvožďany ISDS: 4xvbtn7 (datová schránka)

Úřední hodiny: 

Provozní doba OÚ Hvožďany

Pondělí          8:00 - 17:00 Po           7:00 - 11:30     12:00 - 17:00
Středa            8:00 - 17:00 Út            pro veřejnost zavřeno   
Polední přestávka 11:30 - 12:00      St             7:00 - 11:30     12:00 - 17:00
  Čt             7:00 - 11:30     12:00 - 15:30
  Pá           pro veřejnost zavřeno   
Statistické údaje:
Geoúdaje:
ZUJ: 540315 Nadmořská výška: 533 m. n. m.
Počet částí obce: 6 GPS souřadnice: N 49°31'41.692
Katastrální výměra: 49,71 km2           E 13°48'18.394
Počet obyvatel: 764    

ms