Obsah

Vážení spoluobčané,                                                                                                      situace s COVID-19 je opravdu vážná a čekají nás náročné týdny.

Velmi prosím o zodpovědný přístup každého z nás k těmto vydaným nařízením a opatřením, tak abychom tuto situaci bezpečně zvládli.

Markéta Balková, starostka obce   

 

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19:

ROUŠKY a ochranné prostředky dýchacích cest

 • Od 21. října platí povinnost nosit roušky či jinou ochranu dýchacích cest na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Povinnost nosit roušky se od stejného data zavádí v motorových vozidlech s výjimkou situace, kdy se ve vozidle nachází pouze členové jedné domácnosti.
 • I nadále platí nosit roušky ve vnitřních prostorách budov mimo bydliště, či místo ubytování. Dále je lidé musí mít ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách veřejné dopravy.

 

 • ZÁKAZ PITÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ na veřejně přístupných místech.

 

 • ZÁKAZ PŘÍTOMNOSTI VEŘEJNOSTI v provozovnách stravovacích služeb (vyjma zaměstnaneckého stravování) - výdej z okénka je možný.

 

 • V obchodních centrech, prodejnách a provozovnách služeb povolen vstup a pobyt pro skupiny max. o dvou osobách.


ÚŘEDNÍ HODINY NA OBECNÍM ÚŘADĚ

V souvislosti s Usnesením Vlády ČR  č. 994 ze dne 8. října 2020 dochází od pondělí 12. 10. 2020  do 25. 10. 2020 k omezení  úředních hodin na Obecním úřadě pro veřejnost  a to následovně: pondělí 7.00 – 12.00 hodin, středa   12:00 – 17:00 hodin

Žádáme občany, aby své záležitosti přednostně  vyřizovali telefonicky nebo elektronicky (e-mailem, datovou schránkou) a  úřad navštěvovali pouze v neodkladných záležitostech.

V ostatních dnech mohou občané využít  telefonického spojení  (318 696 227, 724 705 685 – popř. i SMS)  nebo emailového spojení (obec@hvozdany.cz, podatelna@hvozdany.cz)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Omezení provozu škol bylo od 14. října 2020 nahrazeno jejich uzavřením pro osobní výuku, a to až do 1. listopadu 2020. VÍCE INFORMACÍ: www.zsmshvozdany.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA HVOŽĎANY  - Provoz nepřerušen.VÍCE INFORMACÍ: www.zsmshvozdany.cz

 

Od 22. října 2020 od 6 hodin platí omezení volného pohybu s výjimkami, umožněné jsou pouze:
 

 • cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 • nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými,
 • cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
 • cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 • cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
 • cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 • výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění
  • bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  • ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
  • individuální duchovní péče a služby,
  • veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  • veterinární péče,
 • cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
 • cesty za účelem vycestování z České republiky,
 • účast na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
 • cesty zpět do místa svého bydliště.

Od 22. října 2020 od 6 hodin by pohyb na veřejně přístupných místech měly osoby omezit na dobu nezbytně nutnou, stejně tak kontakty s jinými osobami;
na veřejně přístupných místech mohou společně pobývat maximálně 2 osoby,
více osob může být v případě, že se jedná o:

 • členy domácnosti,
 • zaměstnance vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele,
 • osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 • osoby, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 • děti, žáky a studenty při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních.


 

REZERVACE MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -  nyní není  k dispozici

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ JE V PROVOZU, NEJSOU MOŽNÉ REZERVACE 
multifunkční hřiště

 

 

 

Vítejte na Hvožďansku -  v kraji pod Třemšínem!

 

 Obec Hvožďany leží na úpatí jihozápadních Brd v nadmořské výšce 533 m.n.m. Poloha Hvožďan na trojmezí krajů   Středočeského,   Plzeňského a Jihočeského měla vždy vliv na jejich správní začlenění. Historicky byly součástí   Prácheňského kraje, poté do roku   1960 byly součástí okresu Blatná v Plzeňském kraji a v současnosti příslušíme   do Středočeského kraje jako jedna z jeho   nejvzdálenějších vesnic. Byl to pravděpodobně bývalý brdský pralesní   hvozd, který dal jméno naší obci, neboť podle jazykovědců jsou   Hvožďany vsí lidí žijících ve, nebo u hvozdu. 

předání zlaté stuhy

Vesnice roku

Hvožďany  se v roce 2017 staly Vesnicí Středočeského kraje a jsou držiteli "Zlaté stuhy".

 


 

 

 

26.10.2020

Hvožďanské perníčky - možnost objednávky na Advent a Vánoce

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemie Covid-19 neproběhne tradiční slavnostní zahájení Adventu a trh. Pokud byste si chtěli objednat hvožďanské perníčky paní Oliny Štvánové, tak máte možnost do 8. 11. 2020. Kontakt: 606 768 858 nebo Ostvanova@seznam.cz perníčky k nahlédnutí v příloze:

Detail

12.10.2020

OMEZENÍ PROVOZU OÚ DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR

V souvislosti s Usnesením Vlády ČR č. 994 ze dne 8. října 2020 dochází od pondělí 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 k omezení úředních hodin na Obecním úřadě pro veřejnost a to následovně: ondělí 7.00 – 12.00 h,středa 12:00 – 17:00 h Žádáme občany, aby své záležitosti přednostně vyřizovali telefonicky nebo elektronicky (e-mailem, datovou schránkou) a úřad navštěvovali pouze v neodkladných záležitostech. V ostatních dnech mohou občané využít telefonického spojení (318 696 227, 724 705 685 – popř. i SMS) nebo emailového spojení (obec@hvozdany.cz, podatelna@hvozdany.cz) Zároveň se s okamžitou platností nepřijímají platby v hotovosti pouze bezhotovostně na účet obce: 3527211369/0800, zpráva pro příjemce – důvod platby. Svým zodpovědným chováním a přístupem chráníte zdraví své a svého okolí. Markéta Balková, starostka obce

Detail

07.10.2020

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ

Multifunkční hřiště je v provozu v měsíci říjnu do 18:00 hodin. Na OÚ je možné zapůjčit zdarma tenisové rakety. Prosíme o dodržování počtu osob na hřišti dle platných "covidových" opatření.

Detail

31.10.2019

Halloweenský večer v Klubovém centru

Halloweenský večer v Klubovém centru

Halloweenský večer v Klubovém centru Hvožďany, 31. 10. 2019

Detail

11.08.2019

Pouť na Třemšín

Pouť na Třemšín

Pouť na Třemšín 11. 8. 2019

Detail

30.06.2019

Předání nového DA hvožďanským hasičům

Předání nového DA hvožďanským hasičům

Předání nového DA hvožďanským hasičům 30. 6. 2019

Detail

Kontakt:

 
OBECNÍ ÚŘAD Tel.  318 696 227  
Hvožďany čp. 80 e-mail: obec@hvozdany.cz
262 44 Hvožďany ISDS: 4xvbtn7 (datová schránka)

Úřední hodiny: 

Provozní doba OÚ Hvožďany

Pondělí          8:00 - 17:00 Po           7:00 - 11:30     12:00 - 17:00
Středa            8:00 - 17:00 Út            pro veřejnost zavřeno   
Polední přestávka 11:30 - 12:00      St             7:00 - 11:30     12:00 - 17:00
  Čt             7:00 - 11:30     12:00 - 15:30
  Pá           pro veřejnost zavřeno   
Statistické údaje:
Geoúdaje:
ZUJ: 540315 Nadmořská výška: 533 m. n. m.
Počet částí obce: 6 GPS souřadnice: N 49°31'41.692
Katastrální výměra: 49,71 km2           E 13°48'18.394
Počet obyvatel: 764    

ms