Menu
Obec Hvožďany
Hvožďany
okres Příbram

Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.

Současnost obce

V současné době tvoří správní území obce tyto části:

  • Hvožďany
  • Leletice
  • Vacíkov
  • Roželov
  • Mýta
  • Planiny
  • Pozdyně

Rozloha správního území obce - 49,73 km2. Touto rozlohou patří k největším správním obvodům na Příbramsku.
Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2017: 764.

O vedení obce se stará obecní zastupitelstvo v počtu 11 členů s voleným starostou/starostkou, který je pro svou funkci uvolněný.   Administrativu obecního úřadu zastává hlavní účetní a zároveň matrikářka, administrativní pracovnice ( pokladní, podatelna, Czechpoint). Obecní řad ve Hvožďanech je i matriční úřad.

V březnu 2008 bylo na Obecním úřadě zřízeno kontaktní místo - pracoviště Czechpoint, kde mohou občané žádat o vydání výpisů rejstříků. Chod tohoto pracoviště zajišťuje samostatná pracovnice.Obecní úřad zaměstnává kolem 10ti pracovníků, kteří zajišťují chod obce, údržbu veřejné zeleně, místních komunikací, provoz kotelen, údržbu bytového fondu, veřejného osvětlení, údržbu místního pohřebiště, obsluhu vodovodů a ČOV. Další pracovníci jsou zaměstnáni při hospodaření v obecních lesích. Obec obdržela v roce 1995 obecní znak a právo používat obecní prapor, který je tvořen třemi barevnými pruhy (zelená, bílá, žlutá).

Hvožďany hospodaří podle schváleného vyrovnaného  rozpočtu ve výši kolem 15 milionů.

Obec spravuje a udržuje cca 20 km místních komunikací.

Občanská vybavenost:

Obec je zřizovatelem mateřské a základní školy. Zastupitelstvo obce vnímá naší školu jako prioritu obce pro  další její  rozvoj.  V areálu školy se nachází i tělocvična,  dvě venkovní dětská  hřiště,  malé sportoviště  a nově i školní pěstitelská zahrada. 

Pro děti jsou dále ve Hvožďanech a na Mýtech k dispozici dětská hřiště.  Ve Hvožďanech je zřízeno také moderní fotbalový areál s novými kabinami a závlahovým systémem, který využívají děti i dospělí. Na Mýtech se nachází tenisové kurtynohejbalové hřiště se zázemím pro sportovce a ve Vacíkově mají obyvatelé postavené hřiště na nohejbal s volnočasovým zázemím.

Ve Hvožďanech a Leleticích jsou dva kulturní domy. Hvožďany disponují kulturním domem se sálem pro 400 lidí, hospodou a spolkovnou. Tento kulturní dům se snažíme postupně opravovat, rekonstrukcí prošla sociální zařízení, vyměnila se okna a postupně jej vybavujeme novým nábytkem. V Leleticích je kulturní dům s kapacitou 150 míst, byl renovován svépomocí před 2 lety.

Ve Hvožďanech se nachází kostel, kde se konají pravidelné nedělní bohoslužby. Ke kostelu přiléhá hřbitov, který je ve správě  obce. Ve spolupráci s Římskokatolickou farností Hvožďany se obec podílí na opravách kostelní zdi.  Náves v Pozdyni a ve Vacíkově zdobí krásné kaple.

V částech obce Leletice, Vacíkov a Roželov se nachází hasičská zbrojnice.  „Klub“ pro hasiče, jako místo setkávání funguje v Leleticích a v Roželově.

V budově obecního úřadu je zřízena obecní knihovna, která je vybavena knihovnickým systémem  Clavius a je zde k dispozici  „Internet  pro veřejnost“. 

Obec má vlastní bytový fond o velkosti 19 bytů, od roku 2008 je ve Hvožďanech v provozu dům s 25 chráněnými byty pro seniory. V obci je k dispozici Zdravotní středisko s ordinací praktického lékaře pro dospělé, zubní ordinace a ordinace dětského praktického lékaře. Zdravotní středisko má moderní zrekonstruovaný interiér, který jsme svépomocí zrekonstruovali před 4 lety.

V obci se nachází dva obchody, pošta, čerpací stanice pohonných hmot a 2 pohostinství z toho jedno sezonní u koupaliště tzv. Vagon. Ve Vacíkově funguje restaurace u Lišáka, v Pozdyni je spojena hospůdka V Ďolíčku s krámkem se smíšeným zbožím.

Obec má v majetku  tři vodovody  včetně úpraven vod  v různých částech obce (Roželov, Hvožďany, Vacíkov              a Leletice). Obec si vodní hospodářství sama provozuje pod dohledem oprávněné osoby Vak Beroun. V roce 2010 byl uskutečněn projekt na intenzifikaci ČOV ve Hvožďanech

V roce 2006 byl zkolaudován ve Hvožďanech nový obecní vodovod, oddílná kanalizace s připojením na  ČOV ve Hvožďanech. V  letech 2010 - 2013 proběhla kompletní rekonstrukce  obecního vodovodu ve Vacíkově financovaná z vlastních zdrojů obce(celkové náklady cca 3,5 mil. Kč).

Obec Hvožďany provozuje hospodářskou činnost  v oblasti  lesního hospodářství, vodního hospodářství, ČOV a vývozu fekálů, proto má oddělený obecní  rozpočet  a hospodářské činnosti.

Prodejny:

prodejna potravin "U Račanských" ve Hvožďanech,
prodejna smíšeného zboží Phan Van Kiev  ve Hvožďanech
prodejna smíšeného zboží "V Dolíčku" - Pozdyně
prodejna potravin - Vacíkov.

Služby pro občany rozšiřují každý čtvrtek pojízdné řeznictví "Hugo"

Hospody:

Hvožďanská hospoda , Kulturní dům Hvožďany
Občerstvení "Vagon" u koupaliště - Hvožďany  (otevřeno v sezoně duben - říjen)
Restaurace "U Lišáka", Vacíkov
Pohostinství "V Dolíčku" - Pozdyně

Další služby v obci:

Prodej stavebnin "Stavok" - Hvoždany,
čerpací stanice pohonných hmot  FULLGAS s.r.o., Hvožďany,

kadeřnictví, truhlářství, autoklempířství, komsetické služby, zemní práce, elektromontáže, zednictví,...

Základní občanské potřeby jsou v obci zajištěny, další lze získat v nejbližších městech: Rožmitál p.Tř.- 10 km, Březnice - 12 km, Blatná - 16 km a v okresním městě Příbrami - 25 km.

Jsme členy

Zajímavosti