Menu
Obec Hvožďany
Hvožďany
okres Příbram

Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.

Vacíkov

Vacíkov  leží 8 km západně od Březnice a 3 km severovýchodně od Hvožďan, kam v současnosti patří jako jedna součást střediskové obce. Vacíkov leží  v nadmořské výšce 559 mnm.

Ves Vacíkov bývala majetkem pánů z Rožmitálu. Jedna z prvních zmínek o obci pochází z roku 1538, kdy Adam Lev z Rožmitálu pro velké dluhy postoupil Vacíkov svým věřitelům, od nichž  dalším prodejem přešel spolu s nedalekým Miřetínem k Březnici.( Adamův děd byl oním známým švagrem českého krále Jiřího z Poděbrad, který  v letech 1465  - 1467 vedl poselstvo českého krále k západoevropským panovnickým dvorům. Otec Adama Zdeněk Lev z Rožmitálu se silně zadlužil a Adam již tuto nepříznivou finanční situaci nemohl zvrátit.)

Některé prameny uvádějí, že osady Vacíkov a Miřetín se v roce 1545 spojily. Toto vyvrací  August Sedláček v 11. dílu svých Hradů, zámků a tvrzí Království českého, kde uvádí, že v roce 1607 se mezi sebou majetkově dělili synové zemřelého majitele březnického panství Ferdinanda z Lokšan, přičemž syn Jiří obdržel mimo jiné ves Miřetín, syn Václav mimo jiné vsi i ves Vacíkov.Ke spojení obou vsí muselo dojít později, přičemž Miřetín zanikl a zůstal pouze Vacíkov.

Roku 1750 byl zde zřízen poplužní dvůr. Jednalo se o panský dvůr, jehož povinností bylo obhospodařovat vrchnostenské pozemky. V roce 1903 byl vystavěn nový dvůr. Kaplička na návsi pochází původně z roku 1760, v roce 1903 byla nově postavena. V roce 1828 byl postaven ovčín, v roce 1832 špýchar, v roce 1754 hospoda. K Vacíkovu patří i hájovna Na Dědku, smutně proslulá tragickým osudem rodiny Konigsmarků, postavená po roce 1730. Poté teprve byla vystavěna myslivna Na Lizu. Původní myslivna ve Vacíkově byla již v roce 1631, nová pochází až z doby po roce 1848. V 18.století byla ve Vacíkově i flusárna.

Lovecký zámeček nechal postavit v letech 1874 – 1875 majitel březnického panství Eduard hrabě Pálfy z Erdodu. Jedná se o dřevěné stavení na kamenné podezdívce. Jedno křídlo je vyzdviženo do poschodí. Štíty, lomenice a ostatní stavební prvky jsou bohatě zdobeny krásnými řezbami. Všechny dřevěné podlahy, obklady, stropy a schody jsou původní. Nábytek se do současné doby nedochoval. Okolí zámečku tvoří anglický lesnatý park s pyramidálními duby, douglaskami a hadími smrky. Zámeček byl  před několika lety zrekonstruován  vlastníkem stavby   - Lesy České republiky, s.p.

V roce 1770 měl Vacíkov 41 čísel, na konci 19. století 55 domů s 228 obyvateli. V roce 1950 zde bylo 58 domů, ve kterých žilo rovněž 228 obyvatel. Na počátku dvacátých let minulého století zde začal působit spolek ochotníků a obecní knihovna. 

(Informace jsou čerpány z internetu, z 11. dílu knihy Augusta Sedláčka Hrady, zámky a tvrze Království  českého a z 2. dílu knihy Mgr. Vladimíra Červenky Šlechtické rody Blatenska.) zpracovala kronikářka obce Marie Berchtoldová

Vacíkov

Vacíkova vycházejí dvě turistické trasy.

  • Zelená vede směrem západním, kolem loveckého zámečku s krásnou ve dřevě vyřezávanou architekturou, k hájovně Na Dědku, odkud pak trasa pokračuje na Třemšín.
  • Žlutá trasa se pak klikatí lesem severním směrem, okolo mohyly Jakuba Jana Ryby do Voltuše.

Jsme členy

Zajímavosti