Obsah

Územní plán     

Dne 14. 11. 2012 přijalo zastupitelstvo obce Hvožďany usnesení č. 08/2012/03 o vydání ÚP Hvožďany. ÚP Hvožďany byl vydán dne 15. 11 . 2012 a nabyl účinnosti dne 30.11. 2012.

Do ÚP Hvožďany je možno nahlížet  na Obecním úřadu ve Hvožďanech, Krajském úřadu Středočeského kraje - odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, Městském úřadu Březnice - stavební úřad, Městskému úřadu  Příbram - odboru územního plánování.

                                                 Markéta Balková, starostka