Obsah

Územní plán   - změna č. 1 

Na základ usnesení č. 07/2020/17 zastupitelstva obce Hvožďany ze dne 29. října 2020 vydává obec Hvožďany změnu č. 1  územního plánu Hvožďany s účinností 13. listopoadu 2020, formou opatření veřejné povahy č.1/2020.

                                                                                                Markéta Balková, starostka obce 

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP PO ZMĚNĚ (1.06 MB)

 

 

OOP Změny č.1 ÚP Hvožďany

1 VZČ Hvožďany zm1

2 HV Hvožďany zm1 

3 KV Hvožďany zm1

4 ZPF Hvožďany zm1

 

 

Územní plán     

Dne 14. 11. 2012 přijalo zastupitelstvo obce Hvožďany usnesení č. 08/2012/03 o vydání ÚP Hvožďany. ÚP Hvožďany byl vydán dne 15. 11 . 2012 a nabyl účinnosti dne 30.11. 2012.

Do ÚP Hvožďany je možno nahlížet  na Obecním úřadu ve Hvožďanech, Krajském úřadu Středočeského kraje - odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, Městském úřadu Březnice - stavební úřad, Městskému úřadu  Příbram - odboru územního plánování.

                                                 Markéta Balková, starostka