Menu
Obec Hvožďany
Hvožďany
okres Příbram

Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.

Brdy

K 1. 1. 2016 byla nově vyhášena CHKO Brdy, která zahrnuje   km2

BrdyBrdy jsou členitou vrchovinou v Čechách, a geomorfologickým podcelkem širšího celku Brdská vrchovina, který celý (tedy i s Hřebeny a Příbramskou pahorkatinou) rovněž bývá nazýván Brdy. V užším významu se za Brdy označují pouze Střední Brdy a Jižní Brdy. Nejvyšším bodem je Tok s 865 m n. m., jenž je současně nejvyšším přirozeným vrcholem středních Čech. Na jen o málo nižším vrcholu Praha (862 m) stojí 60 m vysoká věž meteoradaru ČHMÚ, jejíž vrchol je nejvyšším (umělým) bodem Brd. Název Brdy pochází od slova brdo, což znamená buď zalesněný kopec (viz Panbrdská teorie), nebo skalku ve tvaru tkalcovského hřebene.

Brdy se člení na 3 geomorfologické okrsky

Třemošenská vrchovina - nejvyšší i nejrozsáhlejší okrsek. Zaujímá sever, střed a východ pohoří. Prakticky celé území Třemošenské vrchoviny zaujímá VVP Jince. Nejvyšší vrchol Tok (865 m).

Strašická vrchovina - nejmenší a nejnižší okrsek, ležící na západě pohoří. Nejvyšší vrchol Bílá skála (659 m).

Třemšínská vrchovina - jižní část pohoří. Nejvyšší vrchol Třemšín (827 m).

Vžilo se též místní dělení Brd, přestože je doposud jen pomocné a neoficiální:

Střední Brdy (někdy též zvané Centrální Brdy) = Vojenský výcvikový prostor Brdy, nejvyšší část, včetně vrcholu Tok (865 m), nedaleko Toku je Koruna (831 m) a Jordán (826 m). U Padrťských rybníků, severně od zdejšího Nepomuku, je druhá nejvyšší hora, Praha (862 m). U Příbrami je hora Třemošná (778 m), jeden z nejvyšších vrcholů přístupných turistům ve Středních Brdech. U Obecnice je kromě Toku hora Brda (773 m), nedaleko Strašic Kamenná (735 m). Jižní Brdy (Třemšínsko, jižně od silnice č. 19 a potoka Bradavy), s nejvyššími vrcholy Třemšín (827 m) a Nad Maráskem (801 m). 

Vrcholy 10 brdských hor přesahuje hranici 800 m a společně se označují jako brdské osmistovky. Jde o:

Vrchol Část Brd Výška Souřadnice Tok Střední Brdy 865 m 49°42′17″ s. š., 13°52′37″ v. d. Praha Střední Brdy 862 m 49°39′29″ s. š., 13°49′08″ v. d. Malý Tok Střední Brdy 844 m 49°39′23″ s. š., 13°50′45″ v. d. Hradiště Střední Brdy 840 m 49°39′53″ s. š., 13°51′05″ v. d. Brdce Střední Brdy 839 m 49°40′27″ s. š., 13°51′48″ v. d. Koruna Střední Brdy 831 m 49°41′45″ s. š., 13°50′14″ v. d. Třemšín Jižní Brdy 827 m 49°34′02″ s. š., 13°46′38″ v. d. Jordán Střední Brdy 826 m 49°43′02″ s. š., 13°51′09″ v. d. Peterák Střední Brdy 813 m 49°40′21″ s. š., 13°48′30″ v. d. Nad Maráskem Jižní Brdy 801 m 49°35′35″ s. š., 13°43′43″ v. d.

Přírodní park Třemšín

Vrch TřemšínOkresní úřad Příbram jako orgán ochrany přírody v roce 1997 zřídil Přírodní park Třemšín. Rozloha přírodního parku je 112 km2 a obvod 85,014 km po hranici.V celém území parku jednotlivá katastrální území spravují obecní úřady Bezděkov, Věšín, Sedlice, Volenice, Rožmitál p. Tř., Hvožďany, Nepomuk a Vševily. Termín "přírodní park" je termínem ze zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nahrazující původní název "klidová oblast". §12 zákona o ochraně přírody a krajiny jej charakterizuje jako území s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, které nejsou chráněny zákonem o ochraně přírody jako zvláště chráněné území, ale obecně závazným předpisem okresního úřadu. Význam ochrany tohoto druhu území spočívá především v nadstandardní informovanosti a spolupráci s občany v území přírodního parku, v odlišném přístupu vlastníků a uživatelů nemovitostí k přírodnímu bohatství této krajiny. Toto území, které není ve svém využívání omezeno nad rámec zákonů a není tedy zvláště chráněno omezujícími podmínkami vyhlášky (nařízení), je vzorovou oblastí okresu pro ostatní obce ve vztahu ke krajině, ochraně přírody a ve způsobu spolupráce s orgány ochrany přírody. Součástí území Přírodního parku Třemšín jsou tyto přírodní rezervace nebo přírodní památky: * Přírodní památka Hřebenec * Přírodní rezerace Na Skalách * Přírodní památka Třemešný vrch * Přírodní rezervace Getsemanka I. a II. Zvláště chráněny jsou zejména: * lýkovec jedovatý (Třemešný vrch), * původní lesní porost s bylinným patrem (Getsemanka), * původní lesní porost na zajímavém skalním podloží (Na Skalách, Hřebenec), * úpolín evropský, * kosatec sibiřský, * mlok skvrnitý.

V současné době je většina lokalit Přírodního parku Třemšín součástí CHKO Brdy.  

Jsme členy

Zajímavosti