Menu
Obec Hvožďany
Hvožďany
okres Příbram

Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.

20. století na Hvožďansku

Na počátku 20. století měly Hvožďany 732 obyvatel a 1 15 domů. Typická chudá zemědělská obec s panským velkostatkem poskytující obživu těm, kteří zemědělskou půdu neměli, nebo ji měli málo. Mnoho mladých pracovalo jako kočí a služky u místních sedláků. Další možnosti výdělku nalézali občané při sezónních pracích v zimě v lese, v létě na stavbách. V obci samozřejmě působila řada domácích řemeslníků - krejčí, ševci, kováři, truhláři a další.

Do života obce těžce zasáhla 1. světová válka, která odvedla na válečná pole 65 mužů, z nichž 27 padlo, nebo zemřelo na následky válečných útrap - zranění a nemocí. V legiích bojovalo 8 občanů. Světová válka sužovala vesnické obyvatelstvo drastickými dodávkami obilí, brambor a dobytka pro válečnou mašinérii. Konec války přijali občané s velkým nadšením a manifestací na návsi 28. října 1918.

Poválečná konjunktura začala měnit vzhled obce, umožnila přestavby selských a hospodářských stavení, postupně mizely doškové a šindelové střechy. Parcelací místního velkostatku získali drobní zemědělci 127 hektarů zemědělské půdy za státem stanovené ceny, někteří i hospodářské budovy. Obec odkoupila za 54.000 Kč místní tvrz, která byla využita pro dvě třídy obecné školy, několik bytů pro učitele a objekt pro budoucí poštu. K podnikatelským stavbám lze zařadit přestavbu hospody "U Průchů" (1927), hospodu " U Jindrů" (1931), hospodu pí. Uhlířové a otevření restaurace " U Beranů"- obě v roce 1935. V roce 1932 postavil novou strojní dílnu Václav Vošmik a moderní pekařství Václav Balek. Rozvoj automobilismu přispěl k postavení benzinové pumpy na návsi před domem čp.19 (1937), která byla za války zavřená a po válce zlikvidována. K stavebním aktivitám obce možno zahrnout výstavbu požární zbrojnice a obecní váhy ve společném objektu v roce 1934 a zavezení "horního" rybníka v místě, kde stojí pomník obětem 2.svět. války. V roce 1938 byly zahájeny přípravy ke stavbě radnice, ale k realizaci tohoto záměru již nikdy nedošlo..

Druhá světová válka se zapsala i do historie Hvožďan a významně ovlivnila osudy některých občanů. Válečné události tragicky postihly židovskou rodinu Neumanů. Několik občanů bylo vězněno a další nasazeni na nucené práce. Dramatický konec 2. svět. války ve Hvožďanech je připomenut ve zvláštní kapitole.

Druhá polovina 20. století

Po roce 1945 nastal nebývalý stavební rozvoj obce. Mezi významné stavby patří výstavba zdravotního střediska , otevřeného v roce 1949, které má 3 ordinace a 2 byty. Svůj vzhled výrazně změnily i místní komunikace - byla vydlážděna náves a přilehlé ulice v roce 1950. V roce 1953 se podařilo zrekonstruovat místní školu, kde bylo vybudováno moderní sociální zařízení. V přestavbě školy se pokračovalo a v roce 1960 byly otevřeny školní dílny a učebna přírodních věd s kabinetem. V roce 1978 byla otevřena dvoutřídní mateřská škola a v roce 1982 byla předána k užívání nová tělocvična. K rozsáhlé bytové výstavbě došlo v letech 1978-85, kdy bylo postaveno 42 bytových jednotek a 12 rodinných domů. Od roku 1960 poskytovala občanům služby nová prodejna potravin a průmyslového zboží. Změnil se i celkový vzhled obce, rozšíření její centrální části návsi umožnila koncem 70. let demolice 8 domů a hospodářských stavení. Provoz nového pohostinství byl zahájen v roce 1985 a o dva roky později otevřen Kulturní dům ve Hvožďanech s kapacitou 300 míst. V roce 1970 došlo k přestavbě budovy dnešního Obecního úřadu. Nezapomnělo se ani na příležitost k rekreaci i sportu, a tak v roce 1971 byla dokončena výstavba vodní nádrže, sloužící i k rekreaci a v roce 1984 dostali fotbalisté nové hřiště. Od poloviny devadesátých let mají Hvožďany novou čerpací stanici pohonných hmot.

Jsme členy

Zajímavosti