Obsah

Zprávy

první
ze 9
poslední

VYHRAZENÝ ČAS NÁKUPŮ PRO SENIORY 65+

Vláda ČR zakazuje  všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 7:00 hod. a 9:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

  Přesto jsme pro seniory nebo zdravotně oslabené  lidi  připraveni  zajistit jednoduché  nákupy  a vyzvednout léky v lékárně na základě e-receptu. Objednávky  se přijímají na telefonu 724 705 685  nebo  na OÚ 318 696 227  vždy od 14:00 – 18:00 popř. i smskou  a nákup bude doručen následující den 08 .00 – 12:00  hodin (kromě neděle). celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámení České pošty

Česká pošta, pobočka ve Hvožďanech oznamuje občanům změnu hodin pro veřejnost. V pondělí a ve středu bude pobočka otevřena pouze do 16 hodin. Ostatní hodiny zůstávají v platnosti. Každý den od 8-9 hod bude obsluha pouze pro klienty starší 65 let. celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

AKTUALIZACE - OPATŘENÍ VLÁDY KORONAVIRUS 19. 3. 2020

Vláda ČR
I. zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech
mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;

Vláda ČR
zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách
potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů
a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru. celý text

ostatní | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

VÝKLAD MZE - Výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství 16.3.2020

Informace Ministerstva zemědělství: výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215.

Výkon práva myslivosti:

Výkon práva myslivosti, zejména individuální lov, péče o zvěř a nezbytné provozní povinnosti uživatelů honiteb jsou v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy, stejně jako jakékoli shromažďování myslivců z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o zvěř a výkon práva myslivosti – lov zvěře, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.Výkon rybářského práva:

Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.Včelařství:

Péče o včelstva – včelařství je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Jakékoli shromažďování (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o včely a jejich chov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena. celý text

ostatní | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

ČESKÁ POŠTA - INFORMACE O PROVOZU

Krizový štáb České pošty dne 18.3.2020 rozhodl o následných opatřeních:
• Česká pošta od 19. března 2020 do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty. Hodiny pro veřejnost se upravují tak, že všechny pobočky na území České republiky se zavřou nejpozději v 16 hodin. Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Omezení otevírací doby do 16 hodin je v jejich kompetenci.
• Česká pošta od soboty 21. března 2020 do odvolání ruší víkendový provoz všech poboček. Všechny pobočky budou o sobotách a nedělích pro veřejnost uzavřeny. Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Víkendové uzavření provozu je v jejich kompetenci.
• Česká pošta na základě dnešního jednání vlády budou pobočky České pošty od 10 do 12 hodin zpřístupněné pouze občanům nad 65 let. Požádali jsme všechny ostatní klienty, aby respektovali toto rozhodnutí krizového štábu České pošty.
• Rovněž jsme požádali veřejnost, aby pobočky České pošty navštěvovala pouze v nejnutnějších případech a aby omezila nakupování na e-shopech pouze na věci, které nutně v současné době potřebuje.
• Co se týká mezinárodní přepravy vybrané země z důvodu jejího omezení a nedostatečných kapacit přestávají přijímat zásilky z dalších zemí. Vyzvali jsme občany, aby nenakupovali zboží na zahraničních e-shopech z dále uvedených zemí a ani si nenechali z těchto zemí od jiných odesilatelů nic zasílat. Z daných lokalit do České republiky s největší pravděpodobností v následujícím období zásilky neodejdou. Zároveň Česká pošta od čtvrtka 19. března 2020 přestává přijímat do své přepravy jakékoli zásilky adresované do následujících zemí - Čína, Izrael, Írán, Jižní Korea, Arménie, Azerbajdžán, Uzbekistán, Kypr a Gruzie. Česká pošta nemůže garantovat jejich převzetí cílovou zemí. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace nevylučujeme rozšíření seznamu zemí, kam Česká pošta nedoručuje a odkud zásilky do České republiky nepřichází.
celý text

ostatní | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

NÁKUPY PRO SENIORY - ZAJISTÍME

V důsledku dalších preventivních opatření  proti rozšíření nákazy  koronavirem a v souladu s Usnesením Vlády ČR  doporučujeme občanům starším  70 let, aby nevycházeli mimo své domovy, zahrady. Těmto seniorům nebo zdravotně oslabeným lidem jsem připraveni  zajistit jednoduché  nákupy  a vyzvednout léky v lékárně na základě e-receptu. Objednávky  se přijímají na telefonu 724 705 685  nebo  na OÚ 318 696 227  vždy od 14:00 – 18:00 popř. i smskou  a nákup bude doručen následující den 08 .00 – 12:00  hodin (kromě neděle). celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Plánované odstávky elektrické energie zůstávají v platnosti

Omlouváme se občanům, plánované vyhlášené odstávky elektrické energie na dny 17.3.a 18.3.2020 zůstávají v platnosti. celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO OBČANY - COVID-19 - praktické informace

Usnesením Vlády ČR byla vyhlášena karanténa na celém území ČR a omezil se volný pohyb osob od pondělí 16. 3. 2020 (00:00 hodin) do 24. 3. 2020 (06:00 hodin). Zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, k výkonu podnikání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení, na cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Netýká se ani pobytu v přírodě nebo parcích
Nicméně v praxi to znamená omezit pohyb na minimum a tím chránit své zdraví a zdraví dalších osob. Pokud je to možné noste roušky ( i doma šité – dle návodu na internetu), popř. respirátory a dodržujte bezpečný odstup mezi osobami (např. v obchodě, poště apod.) Obecní úřad omezuje úřední hodiny (pro veřejnost): pondělí 8:00 – 11:00 hodin, středa 14:00 – 17:00 hodin
Zároveň se s okamžitou platností nepřijímají platby v hotovosti pouze bezhotovostně na účet obce: 3527211369/0800, zpráva pro příjemce – důvod platby
Žádáme občany, aby své záležitosti s Obecním úřadem vyřizovali telefonicky nebo elektronicky (e-mailem, datovou schránkou) a úřad navštěvovali pouze v neodkladných záležitostech.

Telefonní linky (318 696 227, 724 705 685) nebo emailového spojení
Pobočka České pošty ve Hvožďanech je otevřena podle standardní otevírací doby. Česká pošta vyzývá klienty, aby zvážili návštěvu pošt. V současné době je důležité minimalizovat osobní kontakt kdekoli. Česká pošta prodloužila úložní dobu dopisů na 30 dnů a balíků na 15 dnů.
Informace týkající se Hvožďanska
• Jídelna v Chráněnce bude od pondělí 16. března vařit jen jídla k odvozu (odnosu) – boční výdejní místo v budově CHB
• Jídelna ve VOD bude pro „nezaměstnance“ vařit pouze jídla k odvozu (odnosu) – výdejní místo
Celodenně uzavřené jsou:
• hasičské kluby v na Mýtech a Leleticích
• Klubové centrum ve Hvožďanech,
• Pohostinství
• Obecní knihovna
• Tělocvična
• Sportoviště
• Od středy 11. března je uzavřena Základní škola Hvožďany, včetně ZUŠ J.J. Ryby - do odvolání
• Od úterý 17. března 2020 do pátku 27. 3. 2020 je uzavřena Mateřská škola ve Hvožďanech

Zároveň vyzýváme seniory, aby zvážili svůj pohyb na veřejnosti a nabízíme možnost jednoduchých nákupů seniorům, kterým to neumožňuje zdravotní stav a rodinní příslušníci nejsou v dosahu jejich bydliště. V případě zájmu volejte: 724 705 685 – starostka obce

Vážení spoluobčané,
rozhodně není důvod k panice, ale prosím o zodpovědný přístup každého z nás k těmto vydaným opatřením, tak abychom tuto situaci bezpečně zvládli.
Markéta Balková, starostka obce
celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Důležité sdělení - COVID-19

Z důvodu vyhlášení celostátní karantény Vládou ČR od pondělí 16. 3. 2020 dochází k omezení úředních hodin (rozsah max. 3 hodiny) na Obecním úřadě pro veřejnost:

pondělí 8:00 – 11:00 hodin
středa 14:00 – 17:00 hodin

Zároveň se s okamžitou platností nepřijímají platby v hotovosti pouze bezhotovostně na účet obce: 3527211369/0800, zpráva pro příjemce – důvod platby

Žádáme občany, aby své záležitosti vyřizovali telefonicky nebo elektronicky (e-mailem, datovou schránkou) a úřad navštěvovali pouze v neodkladných záležitostech.

Telefonní linky (318 696 227, 724 705 685) nebo emailového spojení (starosta@hvozdany.cz, obec@hvozdany.cz, podatelna@hvozdany.cz) jsou v provozu.

Toto opatření je platné do 24. 3. 2020.

Prosíme občany, aby sledovali webové stránky obce www.hvozdany.cz/aktuality, úřední desku, informační vývěsky v jednotlivých obcích


Markéta Balková, starostka obce
celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

KORONAVIRUS COVID -19 - informace pátek 13. 3. 2020

Vážení občané!
Vláda ČR vyhlásila dne 12. března 2020 od 14.00 hodin stav nouze na celém území České republiky v souvislosti s řízením koronaviru COVID-19.
Opatření se neustále aktualizují, přesto Vám zde vypíši nařízení a opatření, která bezprostředně ovlivňují náš denní režim a běžný život. Zároveň přikládám link na internetové stránky Ministerstva zdravotnictví, kde jsou informace a opatření pravidelně aktualizovány:
https://koronavirus.mzcr.cz/
Vláda I. zakazuje:
1. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby,
2. s účinností ode dne 13. března 2020 od 20:00 hod. přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 hod. a 6:00 hod. v provozovnách stravovacích služeb
3. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
4. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie;
Pozn.: Plné znění Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření naleznete ve Sbírce zákonů na webových stránkách: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/


Další platná a přijatá opatření:
• Přerušení výuky na Základní škole ve Hvožďanech, včetně výuky v Základní umělecké škole
• Mateřská škola ve Hvožďanech zůstává v provozu
Do odvolání je celodenně uzavřeno:
• Klubové centrum ve Hvožďanech,
• hasičské kluby na Mýtech a v Leleticích
• Pohostinství KD Hvožďany (po dohodě s provozovatelem) od soboty 14.3. do 24. 3. 2020
Od pondělí 16. 3. dochází k omezení úředních hodin na Obecním úřadě pro veřejnost a to
pondělí a středa 7.00 – 17.00 hodin. V ostatních dnech žádáme občany, aby využili telefonického (318 696 227, 724 705 685) nebo emailového spojení (obec@hvozdany.cz, podatelna@hvozdany.cz) a max. omezili návštěvy na obecním úřadě.

Prosíme občany, aby sledovali webové stránky obce www.hvozdany.cz/aktuality, úřední desku, informační vývěsky v jednotlivých obcích.

Vážení spoluobčané,
rozhodně není důvod k panice, ale prosím o zodpovědný přístup každého z nás k těmto vydaným opatřením.

Děkuji

Markéta Balková, starostka obce
celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace Finanční úřad ve Hvožďanech

Finanční úřad ve Hvožďanech - oznamujeme občanům - daňovým poplatníkům, že stejně jako v minulých letech budou v budově OÚ ve Hvožďanech přítomni pracovníci FÚ v Příbrami a to v pondělí 2. 3. 2020 v době od 13.00 hod do 16.00 hod. V tento den mohou daňoví poplatníci platně podat vyplněná daňová přiznání k dani z příjmů FO za rok 2019, případně mohou získat pomoc a radu při vyplnění daňového přiznání k dani FO do příslušného formuláře. Z technických důvodů nebude možné provádět příjem plateb daňových povinností v hotovosti na místě. Budou zde však vydávány daňové složenky.

celý text

ostatní | 24. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Hudební odpoledne, u příležitosti MDŽ

Obec Hvožďany ve spolupráci se Spolkem Beneše z Blíživy, SDH Hvožďany a SDH Vacíkov srdečně zvou na hudební odpoledne nejen pro ženy, které se koná u příležitosti Mezinárodního dne žen v sobotu 7.3. od 14:00 hodin v Kulturním domě ve Hvožďanech. K tanci a poslechu hraje Toulavá kapela Pepy Janouška. Svoz z obcí zajištěn: Vacíkov 13:15 h, Leletice 13:40 h, Pozdyně 13:15 h, Roželov a Mýta 13:40 h. Vstupné : ženy zdarma, ostatní - dobrovolné. celý text

ostatní | 19. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Uzavření obecního úřadu dne 14.2.2020

Z důvodu školení bude obecní úřad dne 14.2.2020 uzavřen od 8.30-14.00 hod. V případě potřeby volejte prosím na telefon 724 705 685. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 13. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Rodičovský ples

Spolek rodičů a přátel dětí ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou Hvožďany vás srdečně zvou na Rodičovský ples, který se bude konat sobotu 22.2.2020 v Kulturním domě ve Hvožďanech začátek ve 20.30 hodin.Bohatá tombola,předtančení, k tanci a poslechu hrají Kudrnáči. Předprodej vstupenek na OÚ ve Hvožďanech od 17.2.2020, cena v předprodeji 100 Kč. celý text

ostatní | 10. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Dětský maškarní bál

Srdečně zveme na dětský maškarní bál, který se bude konat 15.2. 2020 od 14:00 ve hvožďanském kulturním domě. Na programu bude dětská tombola, soutěže, živá hudba, tanec, vyhlášení nejhezčích masek a připraven je také dětský koutek pro mrňouse a prodej občerstvení. celý text

ostatní | 10. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MRAZÍK

Srdečně Vás zveme na divadelní zpracování legendární ruské pohádky Mrazík v podání Kamýckého divadelního spolku. Představení se uskuteční v pátek 10. 1. 2020 od 19.00 hodin, v KD Hvožďany. celý text

ostatní | 27. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Provozní doba OÚ Hvožďany v době Vánoc:

Pondělí 23.12. zavřeno
pátek 27.12. zavřeno
pondělí 30.12. 7.00-11.30,12.00-17.00
úterý 31.12. 8.00-10.00
čtvrtek 2.1.2020 zavřeno
pátek 3.1.2020 zavřeno celý text

ostatní | 20. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ se koná v úterý 1. 1. 2020 na návsi ve Hvožďanech od 19:00 hodin
celý text

ostatní | 4. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

VACÍKOVSKÝ BETLÉM

Srdečně zveme širokou veřejnost na VACÍKOVSKÝ BETLÉM.
Živý betlém v podání vacíkovských občanů, teplé občerstvení zajištěno)
Sobota 21. 12– náves Vacíkov, začátek představení: 13:30 a 14:30 hodin
celý text

ostatní | 4. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

VÁNOČNÍ JARMARK

Základní škola ve Hvožďanech zve širokou veřejnost na tradiční VÁNOČNÍ JARMARK, který se koná čtvrtek 19. 12. – budova ZŠ Hvožďany, začátek: 16:00 hodin
Prodej výrobků žáků ZŠ Hvožďany ,vystoupení pěveckého sboru Rolnička, divadlo,rok ve škole – promítání filmu, cukrárna,…)

celý text

ostatní | 4. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE

!!! POZOR, POZOR !!!
Oznamujeme všem malým občanům, že nás navštíví Mikuláš s čertem a andělem a proto se koná MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE.
Sobota 7. 12. – Klubové centrum Hvožďany, začátek: 14:00 hodin.Odpoledne plné předvánoční nálady, vánoční kino, každý malý návštěvník, který zazpívá nebo řekne básničku dostane od Mikuláše nadílku, prodej občerstvení,…)
Pozn.: pro děti je vhodné vzít s sebou přezutí
Pořadatel: kulturní komise při OZ Hvožďany vstupné: dobrovolné
celý text

ostatní | 4. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

V pátek 6. prosince bude Obecní úřad pro veřejnost uzavřen. děkujeme za pochopení celý text

ostatní | 3. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ NA ROK 2020 - k vyzvednutí

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ NA ROK 2020 – „ Hvožďansko – kraj pod Třemšínem“ s 12 barevnými fotografiemi ve formátu A3. Kalendář obdrží zdarma občané trvale žijící na správním území obce Hvožďany (1 ks/ 1 čp/eč., kde je hlášena osoba k trvalému pobytu). Kalendáře jsou k vyzvednutí na pokladně OÚ. celý text

ostatní | 2. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

OBECNÍ KNIHOVNA V PROSINCI

Provoz Obecní knihovny ve Hvožďanech v měsíci prosinci:
pondělí 2. 12. a 16.12. době od 15.00 – 17.00 hodin. V pondělí 2. 12. bude čekat v knihovně na malé i velké čtenáře sladké překvapení od Mikuláše
celý text

ostatní | 2. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Provoz obecní kompostárny

Obecní kompostárna je v období 1.12. – 29. 2. 2020 mimo provoz. Větší množství větví lze po dohodě zeštěpkovat pro zájemce na místě kácení. celý text

ostatní | 1. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Slavnostní zahájení adventu s rozsvícením vánočního stromu a betlému

Obec Hvožďany, Kulturní komise při OZ, ZŠ a MŠ Hvožďany vás srdečně zvou na slavnostní zahájení adventu s rozsvícením vánočního stromu a betlému v neděli 1.12. na návsi ve Hvožďanech.
Program :
15:00 staročeské písně od flašinetáře
15:00-17:30 hod Adventní trh
15:00-17:30 Adventní dílny
16:00 zahájení Adventu
16:00 divadelní hra v podání žáků ZŠ Hvožďany
vystoupení pěveckého sboru Rolnička
17:30 Koncert Dechového orchestru mladých ZUŠ J.J.Ryby - KD
Hvožďany
10:00-17:00 výstava o včelách při příležitosti 90 let od
založení spolku - Spolkovna KD Hvožďany
schránka na dopisy Ježíškovi, během odpoledne zajištěno
teplé občerstvení
Výtěžek z prodeje adventních věnců bude věnován na konto "Adventních koncertů ČT". celý text

ostatní | 27. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Výstava o včelách a včelaření

Výstava o včelách a včelaření v neděli 1.12.2019 od 10-17 hodin v Klubovém centru Hvožďany. celý text

ostatní | 14. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

CELOREPUBLIKOVÉ ZVONĚNÍ ZVONŮ - PAMĚT NÁRODA

Celorepublikové zvonění zvonů k 30. výročí sametové revoluce proběhne v neděli 17. listopadu 2019 v 17.11 hodin celý text

ostatní | 12. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Stávka škol

Obec Hvožďany jako zřizovatel Základní a Mateřské školy ve Hvožďanech, příspěvková organizace, na základě informace od vedení školy oznamuje rodičům, že škola a školka ve Hvožďanech budou dne 6. 11. 2019 v provozu bez omezení. celý text

ostatní | 5. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Filmová odpoledne

Přijďte si se svými blízkými užít příjemná podzimní i zimní odpoledne a zhlédnout v příjemném prostředí Klubového centra ve Hvožďanech zajímavé filmy i pohádky pro všechny věkové kategorie.......

Program začíná vždy v 15.30 hodin a v tyto termíny:
Říjen - Cimrmani v průběhu desetiletí
9.10. Vyšetřování ztráty třídní knihy (rok 1967)
23.10. České nebe (rok 2008)
Listopad - nejoblíbenější české filmy
6.11. Vesničková má středisková
20.11. S tebou mě baví svět
Prosinec - vánoční pohádky
4.12. Anděl páně 2
18.12. Dvanáct měsíčků celý text

ostatní | 21. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
první
ze 9
poslední